ОТЪМОУТЪ

ОТЪМОУТ|Ъ (1 *), А с. Течение, поток:

се бы(с) начало цр҃ви но на(м) чл҃вколюбье. и а҃•е ѹстроѥнье. се смыслъ добли(х) и разумныхъ бесѣдъ. и разорисѧ ˫ако ѿмутъ тогда належащии искусъ. (ῥεῦμα) ГБ к. XIV, 164г.Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

ОТЪМЪКНОУТИ →← ОТЪМОЛИТИ

T: 0.148594449 M: 3 D: 3