ОТЪМЪКНОУТИ

ОТЪМЪКН|ОУТИ (2*), ОУ, ЕТЬ гл. Отомкнуть, отпереть:

и ѡбѣртѣвъ и и несе и вь цр҃квь. и ре(ч) [Кузмище] ѡтомъкнете ми ‹божницю›. ЛИ ок. 1425, 208 об. (1175); ѡтомькни‹те ми божницю›. Там же.Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

ОТЪМЪЛВИТИ →← ОТЪМОУТЪ

T: 0.127179298 M: 3 D: 3