ОТЪМЬЩАѤМЪ

ОТЪМЬЩАѤМЪ (1*) прич. страд. наст. к отъмьщати в 1 знач.:

ѿмьщаѥми аще ли ѿ Каина съгрѣшени˫а гл҃ши, ѡбрѧщеши •з҃•, аще ли ѿ праведнаго сѹдь˫а на немь повелѣни˫а (ἐκδικούμενα… τὰ ἡμαρτημένα) ГА XIV1, 19а.Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

ОТЪМЬЩЕНИѤ →← ОТЪМЬЩАТИСѦ

T: 0.141086026 M: 3 D: 3