А Б В Г Д М Н О П 
ОТЪМЬЩАѤМЪ
ОТЪМЬЩАѤМЪ (1*) прич. страд. наст. к отъмьщати в 1 знач.:

ѿмьщаѥми аще ли ѿ Каина съгрѣшени˫а гл҃ши, ѡбрѧщеши •з҃•, аще ли ѿ праведнаго сѹдь˫а на немь повелѣни˫а (ἐκδικούμενα… τὰ ἡμαρτημένα) ГА XIV1, 19а.
Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)  2018

← ОТЪМЬЩАТИСѦОТЪМЬЩЕНИѤ →

T: 0.04596148 M: 6 D: 0