ОТЪНЕЛИ

ОТЪНЕЛИ (1*) союз. Когда:

д҃ша же ѿнели разлучаетьсѧ ѿ тѣла. къ тому не можеть сущихъ видѣти въ тѣлѣ. КР 1284, 359а.

Ср. отънелѣ.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

ОТЪНЕЛИЖЕ →← ОТЪМѢТАѤМЪ

T: 0.137146396 M: 3 D: 3