АНДРИЛИТЪ

АНДРИЛИТ|Ъ (1*), -А с. То же, что андриантъ:

Того(ж). ѡ(т) андрилитъ. Не тако бодеть ѡроужьѥ. ˫ако же и клѩтвы ѥство. (ἐκ τῶν ἀνδριάντων) ПНЧ XIV, 43а.Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

АНО →← АНДРИАНТЪ

T: 0.119001565 M: 3 D: 3