ПОДЪНѦТЪ

ПОДЪНѦТЪ (1*) прич. страд. прош. Вспаханный:

i нонѣ дашь. кониi [кони i?]. i сѣмѧна. п‹од›н‹ѧ›т‹а› бу‹д›е ‹зе›м‹лѧ›. ГрБ № 353, XIV/XV.

Ср. подъ˫атъ.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

ПОДЪОСТРИТИ →← ПОДЪНѦТИ

T: 0.122076804 M: 3 D: 3