search
А Б В Г Д М Н О П 
АГНИЦА
АГНИЦ|А (2*), -ѣ (-А) с. Овца, овечка:

рахиль же е(с) всѩкѩ д҃ша видѣньна. и законо(м) б҃ьимь ˫ако агница пасома. и по закону б҃ью пасущи сво˫а двиза(н)˫а. и разумѣвань˫а. ГБ XIV, 68г; створивыи агницю да възвратить же седмицею Пал 1406, 191в.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык..1988.

Синонимы:
овечка, овца

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

skip_previousАГИОСЪАГНОСТѦНИНЪskip_next

T: 0.028185081 M: 43 D: 0