А Б В Г Д М Н О П 
АЗЪБОУКЪВЬНЫИ
АЗЪБОУКЪВЬНЫИ (1*) пр. к азъбоукы:

сима же пришедъшема. начаста съставливати писмена. азъ||буковьна˫а Словѣньски. и преложиста Ап(с)лъ и Еуг҃л(ье). ЛЛ 1377, 99 об. (898).
Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)  2018

← АЗЪБОУКЪВЬНИКЪАЗЪБОУКЫ →

T: 0.061249604 M: 6 D: 0