search
А Б В Г Д М Н О П 
АЗЪБОУКЪВЬНЫИ
АЗЪБОУКЪВЬНЫИ (1*) пр. к азъбоукы:

сима же пришедъшема. начаста съставливати писмена. азъ||буковьна˫а Словѣньски. и преложиста Ап(с)лъ и Еуг҃л(ье). ЛЛ 1377, 99 об. (898).


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык..1988.
Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

skip_previousАЗЪБОУКЪВЬНИКЪАЗЪБОУКЫskip_next

T: 0.014856526 M: 15 D: 0