search
А Б В Г Д М Н О П 
АВГОУСТЬСКЫИ
АВГОУСТЬСКЫИ (19) пр. к авгоустъ:

Иоульска˫а лу(н). настане(т). иоунѩ. въ •е҃• а кончаѥть(с). иоули˫а. въ •д҃• Августьска˫а. лу(н). наста(н)ть. авгу(с). въ •г҃• а конь(ч). авгу(с). въ •л҃• Пал 1406, 12в; Авгу(с)ска˫а. лу(н). настане(т). иоули˫а. въ •ƨ• а кончаѥ(т). авгу(с) въ •д҃• Там же, 14 в.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык..1988.
Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

skip_previousАВГОУСТЪАВДИЯНЕskip_next

T: 0.021423839 M: 15 D: 0